MODULE 4 EN HOGER

Hogere module gitaar

De cursus bouwt verder op de leerstof van de eerste en tweede module wordt uitgebreid met onder andere:

  • verschuifbare akkoorden
  • inleiding tot de harmonieleer (het analyseren van een song)
  • inleiding tot de improvisatie
  • samenspel
Aanvang: oktober 2017
Minimum leeftijd: 18 jaar
Maximum leeftijd: geen
Duurtijd module: 1 jaar
Lesdag: woensdag
Lesuur: 19.30 - 21.30 u.
Leslocatie: