MODULE 4 EN HOGER

Hogere module gitaar

Dit niveau bouwt verder op de basisleerstof en wordt uitgebreid met onder andere:

  • verschuifbare akkoorden
  • inleiding tot de harmonieleer (het analyseren van een song)
  • inleiding tot de improvisatie
  • samenspel