VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik me inschrijven?
Om deel te kunnen nemen aan een cursus moet je vooraf inschrijven. De werkwijze daarvoor is als volgt:
Na je aanmelding ontvang je een mail met het inschrijvingsbedrag, de cursuscode en een inschrijvingsformulier. De inschrijfgegevens kun je ook op de pagina "Inschrijven" en op de pagina´s van de betreffende cursussen vinden. Je maakt het inschrijvingsbedrag over naar BE22 7330 0816 9147 van CDE Music vzw. Wanneer de betaling verwerkt is, mailen we je het inschrijvingsnummer .

Wanneer kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan zolang de cursus niet volzet is of de inschrijvingen niet afgesloten zijn. Inschrijven kan ook tijdens de infomomenten zolang de cursus nog niet volzet is.

Kan ik mijn inschrijving betalen met opleidingscheques?
Helaas niet. In 2010 werden de Vlaamse regering de gebruiksvoorwaarden voor opleidingscheques voor werknemers gewijzigd en kunnen we geen opleidingscheques meer aanvaarden. Opleidingscheques kunnen alleen nog voor loopbaanbegeleiding of voor opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof of deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. Toch voorzien sommige werkgevers in een tussenkomst indien de gevolgde cursus dienstig is voor het werk.

Kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden indien ik de opleiding voortijdig beëindig?
Tijdens een module kun je het betaalde inschrijvingsgeld in geen enkel geval terugvorderen, ook niet wanneer er zich een wijziging in je situatie zou voordoen of ingeval van uitsluiting.

Wat indien CDE een cursus annuleert?
Indien je niet kunt starten in een cursus (bijv. omdat de module door ons geannuleerd wordt of je valt af omdat er te veel kandidaten zijn), word je hiervan zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Zijn er naast het inschrijvingsgeld extra kosten?
Behalve eventuele leerboeken in de instrumentlessen, is alle lesmateriaal in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Kun je bij CDE een muziekinstrument aankopen?
CDE verkoopt geen muziekinstrumenten en is niet geassocieerd met een muziekhandel. Desgewenst kan de lesgever je advies geven over de aanschaf van een instrument.

Zijn er toelatingsvoorwaarden?
Om in te schrijven in een basiscursus (eerste module) en in een zomerworkshop is geen voorkennis of ervaring vereist. Indien je wenst in te stappen in een hogere module neem je best vooraf contact op met ons.

Wat is de studiebelasting van een cursus?
De studiebelasting (d.w.z. de lestijd plus de oefentijd thuis) verschilt per cursus en per module. In de meeste modules heb je 2 lesuren per week. Daarnaast besteed je thuis een bepaalde tijd aan het oefenen van de leerstof. Hoe lang je moet oefenen hangt af van wat je wilt bereiken. Hoe meer tijd je aan het oefenen besteed, hoe sneller en beter je leert spelen. Het aantal oefenuren neemt toe naarmate je niveau vordert. In de eerste modules schiet je met een half uur per dag al aardig op.

Is er een maximumleeftijd?
De maximumleeftijd is 130 jaar. In alle ernst: we hanteren geen leeftijdsgrens. Onze cursussen staan open voor alle leeftijden.

Moet ik een toelatingsproef afleggen?
Om deel te nemen aan de eerste module en de zomerworkshops is geen voorkennis vereist en moet er dus ook geen toelatingsproef worden afgelegd. Ook in de hogere modules is er geen toegangsproef; de cursist wordt door de lesgever geëvalueerd en ingedeeld in de module die het beste geschikt is.

Moet ik een examen afleggen om over te gaan naar de volgende module?
Nee, onze cursisten worden permanent geëvalueerd, zonder klassieke examens.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan randactiviteiten en klasconcerten?
Nee, de deelname aan eventuele randactiviteiten, welke deze ook zijn, is in alle omstandigheden geheel vrijblijvend.

Wanneer vindt de infoavond plaats?
Datum en locatie van de infoavonden vind je op de pagina Infomomenten.

Wat is een modulaire opleiding?
In tegenstelling tot de klassieke jaaropleiding in een openbare muziekacademie, wordt het leerplan in een modulaire opleiding verspreid over een aantal leereenheden of modules. Deze eenheden een kunnen los van elkaar gevolgd worden. Hierdoor kan de cursist zelf het aantal modules kiezen dat hij per schooljaar wenst te volgen en zo zelf het tempo van zijn studietraject bepalen.

Waar vind ik het cursusreglement?
Het cursusreglement vind je hier.

Andere vragen?
Contacteer ons: we zullen ze graag beantwoorden.