Wettelijke vermeldingen

Colofon

Aanbieder van de website is CDE vzw, met statutaire zetel te 2660 Hoboken en ondernemingsnummer BE 0477.100.438. Alle briefwisseling, facturen, colli's enz. dienen naar het adres van de statutaire zetel te worden gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De website wordt onderhouden door het webteam van CDE. Verantwoordelijke voor de inhoud: Peter Gielen.

Het auteursrecht van het beeld-, audio- en videomateriaal berust bij CDE, tenzij anders vermeld.

Disclaimer

Hoewel de grootste zorg wordt besteed om de informatie accuraat aan te bieden, is CDE vzw niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of nadelige gevolgen voortkomend uit het gebruik van de website. 

Algemene voorwaarden

Op de inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.